Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Tag音樂

五條人所受「京圈兒凝視」論述摘引

五條人表演的六分多鐘裏,過程中不斷「cut」進馬東、張亞東、其他嘉賓的反應,就是… Continue Reading →

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑