Mâ̤ Ó̤i Kó̤-káung

Có̤i-gê̤ṳng dâi-cié cêng sâ̤, siŏh-nĭk gáu áng dŭ-sê có̤ dâi-cié, gĭ-buōng mò̤ sié-nó̤h hŏk-sĭk cīng-lī huòi-gó (回顧) gì sì-găng. Cuói iâ sê nguāi cê-gă tō̤-sī, cê̤ṳ-ngiĕk-cê̤ṳ-dáik (自業自得). Màng-buŏ ng kó̤-káung lāu! Ciŏng-uâng ô sì-găng lāu. Dáng-sê bô mò̤ cĭng-sìng lāu. Bèng-iū báik-diòng lāu cī giông dâi-cié, gōng nguāi tiăng: „Nṳ̄ diŏh có̤ biĕng-cié hâu-ê̤ṳng (邊際效用) có̤i duâi gì dâi-cié. Nguāi sĭng-săng iâ gū-lâ̤ nàng-gă bók-giù-sêng-gāi (不求甚解), ng sāi muōi siŏh-nĭk hùng-nó̤h dŭ có̤ lì hí-māng chĭng-chū.“

Dáng-sê, nguāi mò̤ bâing-huák à!

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading