Hĭ-sĕng Cê-gă, Sìng-ciòng Dài-gă

Nguāi iā dṳ̆ng-é «Nâ Nguāi Mò̤-diŏh gì Siàng-chê». Ciō-ìng-gŭng hĭ-sĕng (犧牲) lāu cê-gă, sìng-ciòng (成全) lāu dài-gă, có̤i-hâiu lā̤ ĭ sĭng-găng dák-dák ng-giăng bù-sák, ĭ céng-mìng lāu cê-gă ô nó̤h sāi.

Buáng-màng-buŏ ô sì-hâiu nguāi iâ ó̤i tĕ̤k Gṳ̆ng-dĕk Hièng-dê (宮澤賢治) siā gì sĭ, káng «Mâ̤-giăng Hŭng-ṳ̄», káng gáu mĕ̤k-iù dièng-dièng-lióh.

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading