Â-dáu Buŏ-sì Mò̤ Dô̤-lī

Buŏ-sì Hùng

Hók-ciŭ iĕk-tiĕng, tiĕng-ké cêu ng gōng dô̤-lī. Â-dáu buóh chók muòng, muōng ché̤ṳ-siŏh-ché̤ṳ ngiê-dāu, nĭk-tàu cêng chiông â̤ hiĕk diē-lì. Gáu lāu ék-cèng làu, kŭi sō̤-siè, dò̤ chók chiă—dāng sī lāu—tiĕng hàng-bók-siŏh-sì dâung-ṳ̄, muōng dâung muōng duâi. Buóh dĭk-ciék giàng, chiū-uōng mā-siông lâng kó̤, giăng cè̤ṳng siŏh-sĭng, diōng-chió dò̤ ṳ̄-ĭ sê̤ṳng. Tiĕng gà̤-dīng dŭ-sê hùng, ché̤ṳ mâ̤ diŏh nĭk-tàu, dáng-sê gó-sê iā iĕk. Tō̤ diŏh ṳ̄-ĭ, siŏh-sê̤ṳng, gâng cêu siék chók-lì, cuòi iâ mò̤ bâing-huák. Siông chiă buóh kiè, cūi dék gáu chiū gà̤-dēng, dŭ mâ̤-báik sê gâng ā gó-sê ṳ̄. Mò̤ nióh-òng, ṳ̄ sák kó̤-lāu, tiĕng gó iĕk kó̤, nâ-sê gōng mò̤-gāng táung, cêu cūng-kuāng giàng lāu. Gáu-muōi ĭ-siòng gó-sê lâng kó̤-lāu.

17 n. 8 ng. 13 h. siā, 18 n. 12 ng. 13 h. gāi lāu nék-giāng

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading