Găk Chuó Siăh-buông Có̤i Hiŏng

Muōi siŏh huòi gáu chuó diē-sié, nguāi bók-lō̤ bī nguāi gó huăng-hī, ĭng-ôi — bô ô hō̤ siăh gì nó̤h lāu!

Nguāi-mă ciĕng gì ngù-nṳ̆k, iā hō̤-siăh! 

Găk chuó siăh buông, muōi siŏh huòi nguāi dŭ mâing-mâing siăh, gâe̤ng ngiê-dāu mâ̤ siŏh-iông. Cuòi sê ká̤-sié lī?

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading