Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Category說部

吝公三子

城南吝公有子三人。三子孝父,和协爱助,是邻之素闻也。然公不期罹疴,生涯将尽,卧榻… Continue Reading →

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑