Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Tag天文

记悬圃夜观弘月

适闻有弘月。齐造悬圃,至檐下。方酉正,天晦,鸣铃。檐下未得视,欲退。招而曰:既来… Continue Reading →

暖冬记

季秋之末,寒气总至。天也素白,鸟也飞绝。道路瑟瑟,厚袍修裈而犹战;庠序沧沧,摩手… Continue Reading →

临窗观夕景记

  甲子之秋,十月几望。予临窗而眺,以观夕景。夫暮之长空,万里无云,夕… Continue Reading →

十月观天

夜近子时,星耀人目。顷之,月华入帐,似若白霜。予探首而观,其景美不可言,遂有游意… Continue Reading →

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑