Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Tag網路

什麼是信道

看到浙江行政處罰案例,以使用「非法定信道」之名,當場訓誡了一名正在查閱維基百科的… Continue Reading →

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑