Mâ̤ Siŏh-iông Biĕu-dà̤, Mâ̤ Siŏh-iông Lĭk-diòng

Có̤i-gê̤ṳng ô siŏh giông sĭng-ùng, gōng Ó̤-ciŭ Guók-lĭk Dâi-hŏk (澳洲國立大學) gié-sáung-gĭ (計算機) gáu-sêu (教授) siông-dòng sì bóng lāu cūng-uâng gì Dṳ̆ng-ùng (中文) cê-iông (字樣): „我無法容忍學生作弊.“ (Nguāi mò̤-huák ṳ̀ng-ṳ̄ng hŏk-sĕng cáuk-bê.) Iā sâ̤ Dṳ̆ng-ùng muòi-tā̤ (媒體) cé̤ṳ-é gáu lāu cī giông dâi-cié, bó̤-dô̤ (報道) iā sâ̤. Dáng-sê dùng-iông siŏh giông dâi-gé, mâ̤ siŏh-iông lĭk-diòng (立場), cêu mâ̤ siŏh-iông biĕu-dà̤.

澳洲國立大學再爆辱華醜聞 課堂上驚現中文提示「我無法容忍作弊」

Ó̤-dṳ̆ng Muōi-cĭu Sĭng-ùng (澳中每週新聞), siŏh gă Ó̤-ciŭ gì Huà-ìng (華人) muòi-tā̤

澳洲大學老師用中文警告「別作弊」中國留學生怒了

Dâi-lṳ̆k (大陸) iā sâ̤ muòi-tā̤ sāi gì biĕu-dà̤

澳教師中文警示別作弊被中國留學生斥爲辱華

Huák-guōng (法廣)

澳教授用中文警告「別作弊」引發中國學生不滿

Cê̤ṳ-iù Sì-bó̤ (自由時報)

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading