Buŏng Sĭng Ô Sŭk

Să-hô à, nguāi cī buàng cêng mòng, iā mò̤ èng, buŏng sĭng huăk sŭk (分身乏術) gà. Ài, n̂g sê nguāi mâ̤ găng-nguông à. Nguāi nâ â̤ buōng-sĭng sŭk (分身術), cêu iā cóng kó̤-lāu.

Ái, cuòi cêng gāng-dăng, gōng nṳ̄ tiăng hák. Nṳ̄ dò̤ siŏh bā gé̤ṳ-gé̤ṳ

???

Ìu uōng-lŏk gà̤-dēng gì Puō-tŭng-uâ chiéu-uâ gāi-biĕng guó lì

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading