Nguāi Dó̤-dā̤ Sê Duōng-chuó Lāu

Ŋuāi dó̤-dā̤ sê duōng-chuó lāu.

Chṳ̆-iòng sê lâng-nóng-tiĕng, kŭng-ké héh diē kó̤, cêng-kó̤ iā kuái. Nè̤ng iā sâ̤, cêng lò̤-cò̤, bók-guó dŭ-sê hiŏng-ĭng, iā chĭng-chiék. Diêng-dông hèng-ìng-duô gà̤-dēng, nè̤ng muōng giàng muōng āi, mò̤ guāng cō̤-iêu; nguāi iâ gṳ̆ng lā̤ găk â-dāu cō̤ nâ iêu nâ, có̤ ù-giĕ-cáik gì ông-dông. Dìng-chiă-diòng ô lāu nê-mì-mā (二維碼) gì bà̤-bà̤, sáuk diē kó̤ ĭ cê-gă â̤ sáung-cièng. Dák-siông káh-chiă, kāng-muòng ngiê-dāu, ièng-ièng gì nguŏk guá diŏh tiĕng gà̤-dēng.

Nguāi giéng-gáe̤k iā sĭng-siĕng, bô giéng-gáe̤k iā sṳ̆k-sék.

2019 n. 8 ng. 15 h., chīng-chīng duōng Hók-ciŭ,
Bàng-uâ, Puō-tŭng-uâ chăng lā̤ siā
2020 n. 11 ng. 30 h., iù tàu gáu muōi gāi có̤ Bàng-uâ

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading